Inschrijven van nieuwe patiënten is momenteel mogelijk. Klik hier voor meer info -- We are accepting new patients. Follow this link for more information.
Wij zijn open voor patiënten met postcodes 3011 (gedeeltelijk), 3012-3016 en 3021.

Huisregels

Contact
 • 010-4361975 Dam
  010-4363265 Hipke
  010-4367770 de Jong
  010-4369241 Korenhof
  010-4365530 Visser

Wij hanteren de volgende huisregels:

 • Indien u een afspraak heeft bij de fysiotherapeut, diëtiste, pedicure of praktijkondersteuner en u kunt deze niet nakomen, wilt u dan zo vriendelijk zijn de afspraak 24 uur van te voren af te zeggen. Wij kunnen dan op deze tijd een andere patiënt laten komen.
 • Indien u bij herhaling niet op uw afspraken komt of te laat afbelt, dan kunnen wij de kosten van het consult in rekening brengen. Hiervoor krijgt u een rekening thuisgestuurd.
 • Wilt u bij het eerste bezoek aan uw hulpverlener een verzekeringspasje en identiteitsbewijs meenemen.
 • Binnen het Gezondheidscentrum wordt iedere persoon met respect en met inachtneming van de geldende wettelijke regels behandeld.
 • Beledigingen en grof taalgebruik worden als intimiderend gedrag aangemerkt. Hiervan wordt melding gemaakt bij de intern coördinator, die hier een klachtenformulier voor kan opmaken.
 • In het Gezondheidscentrum tolereren wij geen agressie, in welke vorm dan ook.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon in het Gezondheidscentrum is vanwege geluidsoverlast niet toegestaan.

 

House-rules

 • If you have an appointment with a physiotherapist, dietician, pedicure or practice support aids, and you cannot fulfill this appointment, please cancel at least 24 hours in advance. We then can have another patient make an appointment at that time.
 • If you regularly do not turn up at appointments or cancel too late, we will charge you for the consult. An invoice will be sent to your home.
 • At your first appointment with your health carer you should bring an insurance card and an ID.Within the Healthcare Centre every person will be treated with the utmost respect, taking into consideration all the valid legal rules and laws.
 • Insults or rude language will be considered to be intimidating behaviour. It will be reported to the internal coordinator, who can make out a  complaints-form about this.
 • In the Healthcare Centre we tolerate absolutely no aggression, in whatever form.
 • The use of mobile phones is not allowed in the Healthcare Centre, due to noise disturbance.