Ivm de uitbraak van het corona virus, verzoeken wij u NIET zonder overleg naar de praktijk te komen. Neem zo nodig TELEFONISCH contact op. Tevens worden er geen nieuwe patienten aangenomen.

Indien u een afspraak heeft binnen het gezondheidscentrum is het dragen van een mondkapje verplicht!

Meer informatie vindt u hier

Klachten

Heeft u een klacht?
De medewerkers van het Gezondheidscentrum Mariastraat willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. 
Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden over ons bent. In dat geval kunt u een klacht indienen.

Hier leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Gesprek
Wij adviseren u eerst te gaan praten met de medewerker op wie uw klacht betrekking heeft.  Onze ervaring is dat in een gesprek met de medewerker de problemen meestal worden opgelost. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u contact opnemen met de intern coördinator, tevens klachtenfunctionaris, van het Gezondheidscentrum Mariastraat middels dit contactformulier.
De intern coördinator probeert samen met u zo snel mogelijk een oplossing te vinden of een uitspraak te doen waarmee u kunt instemmen.

Klachtencommissie

Komt u er met uw zorgverlener of de intern coördinator niet uit, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de SKGE. 

Voor meer informatie klik hier

 

 

 

 

Complaints

Do you have a complaint?

The employees of the Healthcare Centre Mariastraat want to be of service to you as good as possible. Still it can happen that you are not satisfied about us. In that case you can file a complaint.

Here you can read how to do that.

 

Conversation
We advise you to first talk things over with the employee whom the complaint concerns. Our experience is that, most of the time, during such a conversation with that employee the problems get solved.

Should this not be the case, then you can contact the internal coordinator of the Healthcare Centre Mariastraat by this form.

The internal coordinator will, as soon as possible, try to find a solution together with you or adjudicate.

 

Complaints commission
If you cannot get things sorted out either with the employee or the internal coordinator, you can file a complaint at the SKGE

For further information click here

 

Contact
  • 010-4367770 Castelijns
    010-4363265 Hipke
    010-4369241 Korenhof - Carolina
    010-4361975 Dam- Weststrate
    010-4365530 Visser
  • Fax : 010-2250984