Inschrijven van nieuwe patiënten is momenteel mogelijk. Klik hier voor meer info -- We are accepting new patients. Follow this link for more information.
Wij zijn open voor patiënten met postcodes 3011 (gedeeltelijk), 3012-3016 en 3021.

Disclaimer

English version

Algemeen
Het samenstellen van de internetpagina's van Gezondheidscentrum Mariastraat gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina's is terechtgekomen. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Het Gezondheidscentrum Mariastraat of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie. 

Op de internetpagina's staan links die verwijzen naar internetpagina's van derden die niet onder het domein van het Gezondheidscentrum Mariastraat vallen. Op de inhoud van deze pagina's hebben de medewerkers van het Gezondheidscentrum Mariastraat geen enkele invloed en hoewel het Gezondheidscentrum Mariastraat zoveel mogelijk zal selecteren en toezien op de kwaliteit van de informatie op deze pagina's, kunnen het Gezondheidscentrum Mariastraat of haar medewerkers geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie aanvaarden.

Herzien van informatie
Het Gezondheidscentrum Mariastraat behoudt zich het recht voor om de inhoud van de internetpagina's en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Met het gebruik van de internetpagina's van het Gezondheidscentrum Mariastraat verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt en alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina's bij de gebruiker ligt.

Disclaimer (in English)

General

The composing of the information on our internet pages takes place with the greatest care. Despite that it can happen, that information is incomplete or ends up on the pages incorrectly. No rights can be derived from the information offered here. The Healthcare Centre Mariastraat or her employees can also not be held responsible for any consequences or damage, suffered because of the offered information.

Our website contains links that refer to internet pages from third parties, that do not fall under the domain of the Health Centre Mariastraat. On the contents of these pages the employees of the Health Centre Maria have no influence  and although the Health Centre Mariastraat shall select and check the quality of the information on these pages,  the Health Centre Mariastraat and/or her employees in no way can be held responsible for the information offered there.

Changing of information

The Healthcare Centre Mariastraat remains the right, at any time,  to change the contents of these internet pages en the text of this declaration to its sole discretion. By using these internet pages of the Healthcare Centre Mariastraat the user explicitly declares that this is done at their own risk and that all responsibility related to the use of these pages lies with the user.