Inschrijven van nieuwe patiënten is momenteel mogelijk. Klik hier voor meer info -- We are accepting new patients. Follow this link for more information.
Wij zijn open voor patiënten met postcodes 3011 (gedeeltelijk), 3012-3016 en 3021.

Visie

Click for English

Onze visie op zorg:

Het Gezondheidscentrum neemt een centrale positie in de wijk in. Gezondheidscentrum Mariastraat biedt de inwoners van het werkgebied integrale en professionele zorg van alle gehuisveste disciplines. Er is een goede onderlinge bereikbaarheid, er zijn snelle verwijzings- en consultatiemogelijkheden, goede voorlichting en informatievoorziening en productontwikkeling. Het gezondheidscentrum beschikt over de multidisciplinaire samenwerking, infrastructuur en organisatie om dit mogelijk te maken. Met disciplines die niet in het Centrum zijn gevestigd wordt samengewerkt met als doel de patiëntenzorg te optimaliseren.

De praktijken en maatschappen binnen het Gezondheidscentrum zijn zelfstandige organisatorische eenheden, waarbinnen de kwaliteit van professioneel handelen wordt getoetst. De kwalificaties van de beroepsgroepen worden als uitgangspunt genomen.

De bejegening van patiënten en van elkaar is gebaseerd op zorgvuldigheid, vertrouwen, professionaliteit en respect. De positie van de patiënt wordt ondermeer gewaarborgd en ondersteund door een privacyreglement, klachtenreglement en patiëntenraadpleging.

 

 

 

Our vision on care:

The Health Centre takes a central position in the district. The Health Centre Mariastraat offers the inhabitants of the district comprehensive and professional care of all the housed disciplines,  good education and information-supply and product development. The Health Centre has the multidisciplinary collaboration, infrastructure and organisation to make this possible. With disciplines that are not housed in the centre, collaboration  takes place with the purpose to optimise the care for the patient.

The practices and partnerships within the Healthcare Centre are independent units, where the quality of the professional behaviour is reviewed. The qualifications of the professional groups are taken as a starting point.

The treatment of patients and each other is based on punctuality, trust, professionalism and respect. The position of the patient among others is guaranteed by a privacy policy, a complaints procedure and a patients consultation.