Inschrijven van nieuwe patiënten is momenteel mogelijk. Klik hier voor meer info -- We are accepting new patients. Follow this link for more information.
Wij zijn open voor patiënten met postcodes 3011 (gedeeltelijk), 3012-3016 en 3021.

Elektronische uitwisseling gegevens

Contact
  • 010-4361975 Dam
    010-4363265 Hipke
    010-4367770 de Jong
    010-4369241 Korenhof
    010-4365530 Visser

Heeft uw huisarts ù al gevraagd?
Patiënten verwachten de beste zorg. Overal en altijd. Ook als zij ’s avonds, ’s nachts of in het weekend op de huisartsenpost of bij de dienstapotheek komen bijvoorbeeld. Daarvoor moet de waarnemend arts snel kunnen beschikken over actuele gegevens over de gezondheidssituatie van de patiënt. Veel mensen weten niet dat elektronische uitwisseling van deze medische gegevens alleen kan met hun uitdrukkelijke toestemming.

Waarom is dit nodig?
Patiënten die ’s avonds, ’s nachts of in het weekend op de huisartsenpost komen, hebben een acuut medisch probleem. De behandelend arts wil in zo’n situatie over zoveel mogelijk gegevens beschikken; welke aandoeningen heeft deze patiënt? Zijn er in het recente verleden ingrepen of incidenten geweest die medisch gezien relevant zijn? Welke medicijnen gebruikt hij? Is er sprake van een allergie voor bepaalde medicijnen of is er een bepaalde contra-indicatie, zoals een zwangerschap of een stollingsziekte? De huisarts beschikt vaak over deze gegevens, maar mag deze alleen delen als de patiënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Met het oog op de privacy kan uitwisseling van deze gegevens alleen plaatsvinden als de patiënt hiervoor eerder uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven aan alle betrokken zorgverleners. Dat moet voor iedere zorgverlener afzonderlijk. Het is raadzaam in ieder geval aan zowel de huisarts als de apotheek toestemming te geven. Minimaal twee partijen dus. Maar mogelijk meer. Als de patiënt zijn medicijnen bij meerdere apotheken haalt bijvoorbeeld. Of onder behandeling is van een medisch specialist in het ziekenhuis.

Elektronische uitwisseling: veilig, betrouwbaar en transparant
Huisartsen in de regio Rotterdam maken voor de elektronische uitwisseling van medische gegevens binnen de regio gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Deze infrastructuur maakt veilige en betrouwbare uitwisseling mogelijk. De dossiers blijven waar zij altijd al stonden: in het computersysteem van de huisarts of apotheker. Uniek aan het LSP is dat patiënten een inzageoverzicht kunnen opvragen. Daarop is precies te zien welke zorgverlener wanneer gegevens heeft ingezien. Het is zelfs mogelijk een notificatie in te stellen: zodra een dossier is geraadpleegd, ontvangt de patiënt een e-mail. Volledig transparant.

Hoe werkt dat, toestemming geven?
Patiënten regelen hun toestemming bij de eigen huisarts of apotheker. Die kan de mondelinge toestemming ter plekke verwerken. Een andere optie is het invullen van het toestemmingsformulier. Online toestemming geven kan op www.ikgeeftoestemming.nl. Hiervoor is een DigiD met sms-functie nodig. 

Meer informatie kunt u vragen aan onze assistentes. Zij beschikken ook over de informatiefolder folder ‘beter geholpen met goede informatie’. Deze folder is ook te downloaden van www.vzvz.nl of verkrijgbaar bij uw apotheek.