Inschrijven van nieuwe patiënten is momenteel mogelijk. Klik hier voor meer info -- We are accepting new patients. Follow this link for more information.
Wij zijn open voor patiënten met postcodes 3011 (gedeeltelijk), 3012-3016 en 3021.

Onze assistentes

Ons team van assistentes staat voor u klaar

English version

Voor het maken van een afspraak bij een van de huisartsen kunt u de praktijk bellen. U krijgt dan een assistente aan de lijn.

Afspraak maken
Onze assistentes vragen kort wat uw klacht is. Zo kunnen zij een goede inschatting maken van de urgentie en voldoende tijd in het spreekuur inplannen.

Wilt u meerdere klachten bespreken dan kunt u dit aangeven. De assistentes kijken dan of er voldoende ruimte is in het spreekuur. Het is niet mogelijk om meer dan twee klachten per keer te bespreken.

Soms is het (nog) niet nodig om een afspraak op het spreekuur te maken voor een klacht, omdat deze vanzelf over kan gaan. De assistentes kunnen u ook medische adviezen geven om de klacht te behandelen.

Assistentenspreekuur
Onze assistentes hebben een eigen spreekuur. U kunt bij hen terecht voor onder andere:

  • Injecties
  • Wratten aanstippen
  • Hechtingen verwijderen
  • Bloeddruk controle
  • Kleine verwondingen

Daarnaast assisteren de assistentes bij chirurgische ingrepen en controleren zij urine.


Our assistants

Our team of assistants is here for you. To make an appointment with one of the GPs, an assistant will answer the phone.

Scheduling an appointment
Our assistants will ask you about your health issue. In this way, they are able to make a good assessment of the urgency and to reserve sufficient time for the appointment.

Please let the assistant know if you have more than one health issue. They will check if there is sufficient space during the appointment. It is not possible to have more than two issues adressed to during one visit.

Sometimes it is not necessary (yet) to make an appointment for an issue, as the issue may get solved over time. The assistants can also give you medical advice regarding your compplaint.

Assistant office hours
Our assistants have their own office hours. You can contact them among others for:

  • Injections
  • Cutaneous cryotherapy
  • Removing stitches
  • Checking blood pressure
  • Minor injuries 

Besides this, assistants will assist during surgical procedures and they check urine samples.