Laatste nieuws

Laatste nieuws 

Looprecept

Lopen is gezond, dat weten we al langer. Maar lopen is ook leuk. Zeker als je dat met iemand samen doet.

Om de gezonde gewoonte van een stukje lopen te stimuleren, gaan wij vanaf vrijdag 4 mei, iedere vrijdag een half uur lopen met elkaar.

We starten 12 uur in het gezondheidscentrum. Mederwerkers van de huisartsenpraktijk zullen mee lopen en de wandeling door de wijk begeleiden.

Wanneer: iedere vrijdag, vanaf 4 mei

Start: we vertrekken om 12:00 uur

Waar: verzamelen in gezondheidscentrum Mariastraat

We hopen op een goede opkomst!

 

 

Mindfulness: nieuwe training start 12 september 2018

 

Op woensdag 12 september zal een nieuwe training van start gaan!

Wegenes positieve reacties proberen we de cursus 2-3x per jaar aan te blijven bieden.

Mindfulness is een bewustzijnstraining, waarin geleerd wordt om "zonder oordeel" te voelen, denken en het reageren te obeserveren. 

Naast de bijeenkomsten in de praktijk (woensdagavonden, 18:30-20:30/21:00 uur), moet er intensief thuis geoefend worden.

Goede resultaten van deze aandachtstraining zijn aangetoond bij mensen met langdurige lichamelijke klachten, klachten ten gevolge van spanning/stress en piekeren. 

Aanmelding en selectie voor de cursus vindt plaats via onze POH GGZ.

Voor deelname aan de cursus, en de aanschaf van het cursusmateriaal vragen wij een eigen bijdrage van 30 euro.

Meer informatie kunt u hier vinden op de eigen website van onze Mindfulness trainer.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Last news

 

Prescription for walking

Going for a walk is healthy. We know that allready for a longer period of time. In some cases it works better than a pil!

And it is fun, when you have others joining you on your walk.

To stimulate the healthy habit of walking, we start a walking group from friday the 4th of may.

Starting at 12:00 o'clock, from the general practitioner's office, we go for a 30 minutes walk trough the neighborhood.

We hope to see you there!

When: every friday, from the 4th of may

Time: we leave at 12:00 

Where: General practitioners office

 

 

Mindfulness: new training starts 12th of september 2018

Because of the positive feedback we decided to prolong the Mindfulness course in our practice.

A new training course will start wednesday 12th of september.

Mindfulness is a training in attention, in which we learn to observe our thoughts and reactions, "without judgment".

Beside the weekly meetings in our practice (wednesday evening, 18:30-20:30/21:00 hours), intensive home practice is needed.

Studies have shown a decrease in symptoms caused by stress, tension, worrying and a releave of physical complaints.

Selection and signing up for the course is coordinated by our POH GGZ. 

We ask a contribution of 30 euro's for participation in the course and purchase of course materiaal.

More informotion is available here, on the website of our Mindfulness trainer.

Contact
  • 010-4367770 Castelijns
    010-4363265 Hipke
    010-4369241 Korenhof
    010-4361975 Dam- Weststrate
    010-4365530 Visser
  • Fax : 010-2250984